ตารางบรรยาย และกำหนดวันสอบกลางภาครายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางบรรยาย ห้องเรียน และวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
*** รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนประสงค์จัดสอบกลางภาค-- จะจัดสอบตามวันและเวลาตามประกาศนี้
 
ดาวโหลดไฟล์ ตารางเรียน วันสอบกลางภาค 2-2566.pdf